Privacyverklaring Vertaalbureau Perfect

Als jij een vertaling nodig hebt, hebben we je gegevens nodig om ervoor zorgen dat we jouw zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. We springen altijd zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. We dragen er zorg voor en bewaren ze veilig. Wat we met je persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we je graag hieronder. Als je na het lezen van ons privacybeleid vragen hebt, neem dan gerust contact op.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je hieronder. Wij raden je aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Je ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 22 mei 2018.

Inhoudsopgave

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens

Vertaalbureau Perfect B.V., gevestigd aan Piet Heinstraat 1 7511 JE te Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Vertaalbureau Perfect B.V.
Piet Heinstraat 1
7511 JE Enschede
053-8529052
www.vertaalbureau-perfect.nl

Sam van Gentevoort is de Functionaris Gegevensbescherming van Vertaalbureau Perfect B.V. Hij is te bereiken via privacy@vertaalbureau-perfect.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vertaalbureau Perfect B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vertaalbureau-perfect.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vertaalbureau Perfect B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om offertes en/of diensten bij je af te leveren, eventueel vanuit onze dochterondernemingen
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Vertaalbureau Perfect B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Vertaalbureau Perfect B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Vertaalbureau Perfect B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vertaalbureau Perfect B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vertaalbureau Perfect B.V. deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Vertaalbureau Perfect B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Vertaalbureau Perfect B.V. jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vertaalbureau Perfect B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Vertaalbureau Perfect B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: Cookies: wat zijn het en wat doe ik er mee?

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie:Naam:Functie:Bewaartermijn:
Google Analytics_gaGeeft aan unieke gebruikers een willekeurig gekozen ID om gebruikers-, sessie- en campagnedata bij te houden.2 jaar
Google Analytics_gidRegistreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.1 dag
Google Tag Manager_dc_gtm_UA-3676429-7Zorgt er voor dat scripts van Google Tag Manager geladen kunnen worden. Bepaalde scripts kunnen noodzakelijke elementen bevatten voor het functioneren van de website.Sessie
Google Tag Manager_gat_UA-3676429-7Wordt gebruikt om de hoeveelheid gegevens die door Google wordt geregistreerd op websites met een hoog bezoekersaantal te beperken.10 min
Visual Website Optimizer_vwo_uuid_v2Wordt gebruik voor A/B-testen en het meten van de resultaten daarvan. Dit ter verbetering van de website(belevening).2 jaar
Drupal (CMS)has_jsDrupal gebruikt deze cookie om aan te geven of de browser van de bezoeker JavaScript heeft ingeschakeld.Oneindig
Mouseflowmf_[session]Wordt gebruikt identificeert de browsersessie. De cookie wordt verwijderd zodra de sessie eindigt, oftewel wanneer de gebruiker de website verlaat.Sessie
Mouseflowmf_userDeze cookie bepaalt of de gebruiker een terugkerende bezoeker is of voor de eerste keer op onze website komt. Dit gebeurt simpelweg door een ja/nee-schakelaar - er wordt geen verdere informatie over de gebruiker opgeslagen.90 dagen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vertaalbureau Perfect B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vertaalbureau-perfect.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Vertaalbureau Perfect B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Contact met de Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vertaalbureau Perfect B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@vertaalbureau-perfect.nl.

Jij bent uniek. Net als elke taal. Een eigen karakter. Vertaalbureau Perfect Jobs
Join our team

Jij bent uniek. Net als elke taal. Een eigen karakter.

Verschillende culturen en talen maken de wereld vernieuwend en creatief. Diversiteit is daarom waardevol. Globalisering kan positief bijdragen als we de diversiteit in de wereld omarmen. Iedereen is bij ons welkom om zichzelf te zijn. Ons uitgangspunt is gelijkwaardigheid en inclusiviteit.

Naar onze vacatures

Een paar nieuwe collega's

Ellen Oude Griep Vertaalbureau Perfect Jobs
"Elkaar helpen en versterken daar geloof ik in!"
Ellen Oude Griep
Projectmanager
Kevin Schreuder Vertaalbureau Perfect Jobs
"Het is een eer om anderen te mogen helpen in hun vertaalbehoefte."
Kevin Schreuder
Teamcoach projectmanagement
Sven Schiff Vertaalbureau Perfect Jobs
"Learning another language is like becoming another person."
Sven Schiff
Revisor / vertaler
Onze waarden

Wat wij bieden als werkgever

Vertaalbureau Perfect is een online/digitaal bedrijf dat globalisering ondersteunt door culturen te verbinden.
Onze waarden
Onze waarden
© Copyright 2024 - Vertaalbureau Perfect B.V.