Benieuwd hoe wij collectief ondernemerschap en SEMCO-stijl in de praktijk brengen?

Wij werken volgens ons zelf ontwikkelde VBP-model


Check het VBP-model > Visie, missie en waarden >

Do more of what makes you awesome.
Elke dag een beetje beter worden, dat is ons streven.

Het VBP-model

Meer ruimte voor talent en ondernemerschap

Wij geloven dat de mensen die het dichtst bij de klant staan de beste beslissingen maken. Het VBP-model is daarom een organisatiemodel gebaseerd op collectief ondernemerschap zonder managers. Door zelfsturing is er meer ruimte voor eigen initiatief. Hierdoor kunnen mensen hun talent beter ontplooien op basis van vertrouwen en vrijheid. Het VBP-model draagt zo bij aan gelukkige medewerkers en betekenisvol ondernemen

Zelfsturende teams

We geloven niet in top-down management maar in zelfsturende teams, waardoor de beste ideeën van de werkvloer bestaansrecht krijgen.

Geen vaste werktijden

De 8-urige werkdag past vaak niet bij kenniswerkers. We hebben geen vaste werktijden en sturen op waardecreatie in plaats van tijd.

Financiële cijfers inzichtelijk

Alle financiële gegevens zijn inzichtelijk voor iedereen, zodat mensen weloverwogen beslissingen kunnen nemen.

Veelgestelde vragen

Wat zijn jullie ervaringen in de praktijk?

Al ruim 5 jaar passen wij collectief ondernemerschap toe. In dit blog lees je meer over de ervaringen hiermee en hoe dit in de praktijk gaat.

Hoe passen jullie zelfsturing toe?

Het belangrijkste verschil ten opzichte van klassiek management is dat de teams en medewerkers niet top-down aangestuurd worden door managers, maar dat men zelfsturend werkt. Dus eigen initiatief en inzichten zijn leidend. Iedereen mag een idee uitvoeren, maar we raden wel aan om advies te vragen aan de betrokkenen (rest v/h team). Een uitvoerder van een idee is van A tot Z verantwoordelijk voor het project tenzij anderen (een deel van) de verantwoordelijkheid willen overnemen. De teamcoach kan een medewerker niet top-down aansturen maar stelt vragen en draagt inzichten aan vanuit zijn ervaring.

Waarom wordt de winst boven de 10% verdeeld onder de medewerkers?

Met onze collectieve winstdeling willen wij samenwerking en ondernemerschap extra waarderen. Daarnaast is ons doel om globalisering een positieve impact te geven door het delen van kennis en cultuur die de wereld mooier maken. Een uitdaging in een globaliserende wereld is een groeiende ongelijkheid. Als organisatie willen wij laten zien dat je hier iets aan kan doen. Onze collectieve winstdeling bevordert meer het groepsbelang en draagt bij aan minder ongelijkheid.

“ The most exciting breakthroughs of the twenty-first century will not occur because of technology, but because of an expanding concept of what it means to be human. ”- John Naisbitt

Zijn er ook kaders?

De kaders zijn onze waarden, 10% winst, visie en het handvest voor betekenisvol ondernemen. De afdelingen stellen zelf hun doelen en plannen op. De kaders kunnen altijd ter sprake gebracht worden door iemand om deze in overleg aan te passen.

Waartoe dient de 10% winst voor investeringen?

Dit is onze grens voor een gezonde financiële continuïteit. Deze 10% winst wordt gebruikt om te investeren in R&D, voor een financiële buffer en om dividend uit te keren aan de aandeelhouders. De winst boven de 10% wordt verdeeld onder de medewerkers. Door deze werkwijze is korte-termijn-rendement denken niet interessant en bovengemiddelde prestaties komen ten goede aan de medewerkers. Iedereen heeft zo baat bij duurzame groei.

Wat doen jullie als zelfsturing niet werkt in een situatie?

Andere teams kunnen gevraagd worden voor advies als iets niet lijkt te werken. Als het verstandig is om bij te sturen om binnen de hierboven genoemde kaders te blijven kan het ”team ondersteuning” het initiatief nemen om bij te sturen. De principes van zelfsturing blijven hierbij van toepassing.

Waarom is het handvest betekenisvol ondernemen deel van het VBP-model?

Als bedrijf dragen we graag bij aan een mooiere wereld. Dit doen we door onze visie in de praktijk te brengen en het handvest betekenisvol ondernemen na te streven en bespreekbaar te maken. Het is onderdeel van het VBP-model omdat wij ook geloven dat werken volgens dit model meer voldoening geeft, positieve waarde creëert en daardoor op de lange termijn ook de resultaten ten goede komt.

Hoe gaan jullie om met werktijden?

We hebben geen vaste werktijden en het enige dat van belang is dat we bereikbaar zijn voor klanten van 8.30 tot 17.00 uur. Medewerkers maken onderling afspraken om de bereikbaarheid voor de klanten te garanderen. Iemand kan zelf werktijden en vakantiedagen indelen om zijn of haar doelen te bereiken.

Onze prijzenkast

We zijn elk jaar minstens 20% gegroeid en dit biedt veel kansen voor persoonlijke en functiegroei. Ook vallen we daardoor in de prijzen. Dit is het resultaat van het streven naar een hoge klanttevredenheid en slimme innovaties met toegevoegde waarde.

FD Gazellen Awards

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Deloitte Fast50

2014
2015
>